Informacje o produktach dla sklepów!

 Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przypomnieć o wejściu w życie dnia 13 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011   z dnia 25 października 2011 r. zgodnie z którym każdy produkt spożywczy musi być w przejrzysty sposób opisany obowiązkowymi informacjami wymienionymi w tym Rozporządzeniu. Zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej z dn. 31 stycznia 2013 „Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności”– pkt 2.6.1.:

Podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za dostarczanie informacji na temat żywności jest podmiot, który pod swoją nazwą lub firmą wprowadza do obrotu dany środek spożywczy. Podmiot ten musi zapewnić obecność i rzetelność przekazanych informacji na temat żywności. W przypadku żywności oferowanej do sprzedaży na odległość, odpowiedzialność za przekazanie obowiązkowych informacji na temat żywności przed ostatecznym dokonaniem zakupu spoczywa na właścicielu stron internetowych.

Mamy świadomość, że proces aktualizacji danych o produktach bywa trudny i żmudny. Dlatego właśnie zalecamy regularne monitorowanie produktów,  jednocześnie chcielibyśmy Państwu pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości dotyczących naszych wyrobów. W przypadku pytań prosimy o kontakt: marketing@balcerzak.pl

Postaramy się pomóc najlepiej jak potrafimy!