Centrala

Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” sp. z o.o.

Wróblów 38 67-410 Sława
NIP 925-17-45-943
REGON 971185341

Sekretariat
Telefon: 68 356 66 82
Fax: 68 356 72 29
e-mail: sekretariat@balcerzak.pl

Filia w Sławie

„Balcerzak i Spółka” sp. z o.o.
ul. Topolowa 9a
67-410 Sława

Sekretariat
Telefon: 68 356 61 21
Fax: 68 356 02 05

Sekretariat
68 356 66 82

Dyr. ds. technicznych
68 356 56 03

Dyr. ds. produkcji
68 356 56 05

Główna księgowa
68 356 56 09

Księgowość
68 356 56 10 do 13

Płace
68 356 56 15

Marketing
68 356 56 18

Kadry
68 356 56 19

Informatycy
68 356 56 22

Administracyjno-prawny
68 356 56 23

Fakturowanie
68 356 56 27

Dyr. handlowy
68 356 56 04

Kierownik ds. Handlu i Logistyki
68 356 56 70

Kierownik ds. Zakupu Surowca
68 356 61 19 lub 21

Kierownik ds. zakupu
68 356 56 52

Handel
68 356 56 33 do 35

Kierownik ds. Eksportu
68 356 56 37

Technolodzy
68 356 56 50

Pełnomocnik ds. Jakości
68 356 56 51

Magazyn przypraw
68 356 56 58

Portiernia
68 356 56 65

Warsztat
68 356 56 95

Kierownik Działu Technicznego
68 356 56 67

Ochrona Środowiska
68 356 56 49

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000003178

Wysokość kapitału zakładowego: 14.550.000,00 PLN