projekt_efsSławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu pn.: „Komplesowy program kształcenia i rozwoju pracowników firmy Balcerzak i Spółka sp. z o.o.”. W związku z powyższym w okresie od 01 marca 2011r do 30 listopada 2012r w naszej firmie realizowany był projekt: „Kompleksowy program kształcenia i rozwoju pracowników firmy Balcerzak i Spółka sp. z o.o.” nr projektu WND-POKL.08.08.01-08-196/09

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmował 8 ścieżek szkoleniowych:

  1. Ścieżka szkoleniowa dla kadry menedżerskiej produkcyjnej.
  2. Ścieżka szkoleniowa dla kadry menedżerskiej biurowej.
  3. Ścieżka szkoleniowa dla działu Handel, Eksport, Sprzedaż i Marketing.
  4. Ścieżka szkoleniowa dla działu Kontroli Jakości i Nadzoru Technologicznego.
  5. Ścieżka szkoleniowa dla kadry technicznej.
  6. Ścieżka szkoleniowa nauki języków obcych.
  7. Ścieżka szkoleniowa dla działu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, controlingu i administracji.
  8. Ścieżka szkoleniowa dla działu IT.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowiło 134 pracowników zatrudnionych w firmie „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o. we Wróblewie.

Cel projektu

Głównym celem projektu był wzrost poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników będących uczestnikami projektu.