dolnośląskie
Mariusz Radziwon 722 001 767
Marta Mogilan 603 601 758
Sylwia Chodkowska 721 001 095

lubuskie
Agata Czapska 691 938 146
Wioleta Wojciechowska 601 420 773

wielkopolskie
Izabela Białas 693 85 68 83
Marta Kabacińska  603 840 067

łódzkie
Damian Oset 693 856 882

pomorskie
Adam Gabrych 609 508 297
Tomasz Dereń 601 158 272
Andrzej Krause 693 564 380

zachodniopomorskie
Sławomir Śledziński 609 508 292
Joanna Naumowicz 695 433 081

kujawsko-pomorskie
Arkadiusz Michalski 722001687

mazowieckie
Marek Kępczyński 691 938 118
Monika Lipska 691 938 147
Ewelina Kasztelowicz 601 158 273
Magdalena Kocon 722 001 688

podlaskie
Krzysztof Szepietowski 603 603 816
Iwona Reszuta 722 001 864
Anna Poskrobko 609 50 82 95

lubelskie
Sylwester Kowal 609 470 999
Mateusz Wawszczak 605 231 174

małopolskie
Dariusz Dyna 603 920 893
Zyta Kowalska 603 991 323

świętokrzyskie
Joanna Tamborek 603 840 018

śląskie
Dawid Hadryś 605 060 076

podkarpackie
Arkadiusz Falgier 721 003 516