dolnośląskie
Mariusz Radziwon 722 001 767
Marcin Szuba 605 219 282
Marta Mogilan 603 601 758
Marcin Szuba 605 219 282

śląskie
Dawid Kotusz 605 060 076

lubuskie
Jolanta Dela 601 420 773
Anna Wróblewska 691 938 146

wielkopolskie
Izabela Białas 693 856 883
Iwona Kałużna 603 840 067
Agnieszka Kuleczka 603 840 018

łódzkie
Damian Oset 693 856 882

pomorskie
Adam Gabrych 609 508 297
Tomasz Dereń 601 158 272
Jagoda Bieszczad 693 564 380

zachodniopomorskie
Sławomir Śledziński 609 508 292
Joanna Naumowicz 695 433 081

kujawsko-pomorskie
Arkadiusz Michalski 722001687

mazowieckie
Krzysztof Szepietowski 603 603 816
Maciej Podlaski 605 050 246
Michał Ojrzyński 722 001 688
Ewelina Kasztelowicz 601 158 273
Monika Lipska 691 938 147

podlaskie
Iwona Reszuta 722 001 864
Anna Poskrobko 609 508 295

lubelskie
Sylwester Kowal 609 470 999
Mateusz Wawszczak 605 231 174

małopolskie
Dariusz Dyna 603 920 893
Zyta Kowalska 603 991 323

świętokrzyskie
Krzysztof Szepietowski 603 603 816

podkarpackie
Dorota Sędlak 721 001 095

warmiński-mazurskie
Katarzyna Komor 609 508 296